Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompownią Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach

 • Numer postępowania ZS/004/U/RB/JRP/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Postępowanie unieważnione

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-05-11 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-05-11 12:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-04-02
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-07-28
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-04-02 09:07 -
  icon SWZ Przechodnia.doc 2021-04-02 09:07 0.64 MB
  icon Zał. 1 OPZ Przechodnia.zip 2021-04-02 09:07 103.59 MB
  icon Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc 2021-04-02 09:07 0.49 MB
  icon Zał. nr 2.1 - Wykaz Cen Przechodnia.doc 2021-04-02 09:07 0.29 MB
  icon Zał. nr 3 - Wykaz robót budowlanych.doc 2021-04-02 09:07 0.24 MB
  icon Zał. nr 4 - Wykaz osób skierowanych.doc 2021-04-02 09:07 0.26 MB
  icon Zał. nr 5 - Wzór umowy.doc 2021-04-02 09:07 0.71 MB
  icon zał. nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc 2021-04-02 09:07 0.24 MB
  icon zał. nr 7 - Ośw. o którym mowa w art. 117 ust. 4 wspólnie ubiegający się.doc 2021-04-02 09:07 0.24 MB
  icon Zał. nr 8 - Ośw. z art. 108 ust 1 pkt 5 grupa kapitałowa.doc 2021-04-02 09:07 0.24 MB
  icon Zał. nr 9 - Ośw. o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc 2021-04-02 09:07 0.24 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu 2021-OJS065-168832-pl.pdf 2021-04-02 09:07 0.16 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-05-14 10:38 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-05-11 12:38 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa