Lista postępowań PZP

Pozycje 1-2 z 2  pokazuj  pozycji

02/ZK/2022 Sukcesywna dostawa oleju napędowego ON dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o. z siedzibą w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-12 2022-08-25 12:00 --
ZS/003/U/RB/JRP/22 Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową 27 szt. przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta Skierniewice, cz. I - III Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-07-29 2022-09-06 12:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa