Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 31  pokazuj  pozycji

03/ZS/2022 ,,Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN” sp. z o.o. ” Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-11 2022-05-16 12:00 2022-07-05
01/ZS/2022 Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do hydrodynamicznego czyszczenia sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-09 2022-04-26 12:00 2022-07-05
01/ZK/2022 Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania w czystości obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ,,WOD-KAN" sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30 oraz Stacji Uzdatniania Wody (SUW) przy ul. Waryńskiego 22/24 w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-02-22 2022-03-10 12:00 2022-04-12
ZS/010/U/RB/JRP/21 "Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kolbego w Skierniewicach" Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-10-08 2021-11-18 12:00 2022-01-12
ZS/007/U/RB/JRP/21 Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24 Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-07-06 2021-08-24 12:00 2021-11-17
ZS/006/U/RB/JRP/21 ,,Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach” Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-06-11 2021-07-15 12:00 2021-07-28
ZS/004/U/RB/JRP/21 Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompownią Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-04-02 2021-05-11 12:00 2021-07-28
ZS/017/U/RB/JRP/20 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-31 2021-02-09 12:00 2021-05-12
ZS/013/U/RB/JRP/20 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-15 2021-01-19 12:00 2021-03-22
ZS/ 008/U/RB/JRP/20 ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III” Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-04 2020-11-06 13:00 2021-01-25
ZS/007/U/U/JRP/20 ,,Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK "WOD-KAN" sp. z o.o. w Mokrej Prawej" Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-22 2020-09-15 13:00 2020-11-12
ZS/004/U/RB/JRP/20 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-02-26 2020-04-16 13:00 2020-07-14
ZS/002/U/RB/JRP/20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-02-13 2020-04-07 13:00 2020-05-20
ZS/030/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-12-11 2020-01-23 13:00 2020-02-04
ZS/028/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-11-27 2020-01-21 13:00 2020-02-14
ZS/025/U/RB/JRP/19 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-25 2019-11-05 13:00 2020-01-03
ZS/024/U/RB/JRP/19 Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-20 2019-10-30 13:00 2019-11-15
ZS/021/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-19 2019-10-23 13:00 2019-12-03
ZS/023/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-06 2019-10-10 12:00 2019-10-25
ZS/020/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-08-06 2019-09-17 12:00 2019-10-22
ZS/022/U/RB/JRP/19 Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-07-26 2019-09-03 12:00 2019-09-17
ZS/018/U/RB/JRP/19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-06-12 2019-07-19 12:00 2019-09-10
ZS/017/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-06-10 2019-07-31 12:00 2019-09-02
ZS/016/U/RB/JRP/19 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-05-22 2019-07-02 12:00 2019-09-02
ZS/014/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-04-24 2019-06-04 12:00 2019-07-25

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa