Lista postępowań PZP

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

ZS/013/U/RB/JRP/20 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Działkowej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-12-15 2021-01-19 12:00 2021-03-22
ZS/ 008/U/RB/JRP/20 ,,Modernizacja Oczyszczalni Ścieków wraz z częścią osadową w Mokrej Prawej – etap III” Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-04 2020-11-06 13:00 2021-01-25
ZS/007/U/U/JRP/20 ,,Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK "WOD-KAN" sp. z o.o. w Mokrej Prawej" Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-22 2020-09-15 13:00 2020-11-12
ZS/004/U/RB/JRP/20 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-02-26 2020-04-16 13:00 2020-07-14
ZS/002/U/RB/JRP/20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-02-13 2020-04-07 13:00 2020-05-20
ZS/030/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-12-11 2020-01-23 13:00 2020-02-04
ZS/028/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-11-27 2020-01-21 13:00 2020-02-14
ZS/025/U/RB/JRP/19 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-25 2019-11-05 13:00 2020-01-03
ZS/024/U/RB/JRP/19 Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-20 2019-10-30 13:00 2019-11-15
ZS/021/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-19 2019-10-23 13:00 2019-12-03
ZS/023/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-09-06 2019-10-10 12:00 2019-10-25
ZS/020/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-08-06 2019-09-17 12:00 2019-10-22
ZS/022/U/RB/JRP/19 Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-07-26 2019-09-03 12:00 2019-09-17
ZS/018/U/RB/JRP/19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-06-12 2019-07-19 12:00 2019-09-10
ZS/017/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-06-10 2019-07-31 12:00 2019-09-02
ZS/016/U/RB/JRP/19 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-05-22 2019-07-02 12:00 2019-09-02
ZS/014/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-04-24 2019-06-04 12:00 2019-07-25
ZS/011/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-04-08 2019-05-22 12:00 2019-07-11
ZS/008/U/RB/JRP/19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-03-15 2019-04-30 12:00 2019-05-20
ZS/007/U/RB/JRP/19 "Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60 Mg na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej" Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-03-07 2019-04-24 12:00 2019-06-17
ZS/006/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-02-25 2019-04-04 12:00 2019-04-11
ZS /001/U/RB/JRP/19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach, część I-III Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2019-01-29 2019-03-14 12:00 2019-05-06
ZS/032/U/RB/JRP/18 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2018-12-08 2019-01-29 12:00 2019-03-06

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa