Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 27  pokazuj  pozycji

ZS/017/U/RB/JRP/20 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach Postępowanie PZP Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Starbacicha i Sybiraków oraz sieci wodociągowej w ul. Starbacicha w Skierniewicach 2021-02-09 12:00 --
ZS/032/U/RB/JRP/18 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Postępowanie PZP Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej 2019-01-29 12:00 2019-03-06 10:15
ZS/006/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II Postępowanie PZP Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach 2019-04-04 12:00 2019-04-11 07:21
ZS/006/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II Postępowanie PZP Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach 2019-04-04 12:00 2019-04-11 07:21
ZS /001/U/RB/JRP/19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach, część I-III Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległości i ul. Kopernika w Skierniewicach 2019-03-14 12:00 2019-05-06 11:27
ZS /001/U/RB/JRP/19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach, część I-III Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nasturcjowej w Skierniewicach 2019-03-14 12:00 2019-05-06 11:27
ZS /001/U/RB/JRP/19 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach, część I-III Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w Skierniewicach 2019-03-14 12:00 2019-05-06 11:27
ZS/008/U/RB/JRP/19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach Postępowanie PZP Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach 2019-04-30 12:00 2019-05-20 07:15
ZS/007/U/RB/JRP/19 "Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60 Mg na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej" Postępowanie PZP "Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60 Mg na terenie Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej" 2019-04-24 12:00 2019-06-17 08:53
ZS/011/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach Postępowanie PZP Zaprojektowanie i budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach: Halinów, Na Piaski, Podmiejskiej, Przechodniej, Bocznej, Żwirowej i Napoleońskiej w Skierniewicach 2019-05-22 12:00 2019-07-11 11:19
ZS/014/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II Postępowanie PZP Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kwiatowej w Skierniewicach 2019-06-04 12:00 2019-07-25 08:57
ZS/014/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Skierniewicach - Część I-II Postępowanie PZP Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach 2019-06-04 12:00 2019-07-25 08:57
ZS/017/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Postępowanie PZP Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV 2019-07-31 12:00 2019-09-02 08:58
ZS/016/U/RB/JRP/19 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Postępowanie PZP Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej 2019-07-02 12:00 2019-09-02 09:04
ZS/018/U/RB/JRP/19 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach Postępowanie PZP Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Warszawskiej, Rekreacyjnej, Kolejowej w Skierniewicach 2019-07-19 12:00 2019-09-10 09:11
ZS/022/U/RB/JRP/19 Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Postępowanie PZP Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej 2019-09-03 12:00 2019-09-17 12:04
ZS/020/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach Postępowanie PZP Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowobielańskiej w Skierniewicach 2019-09-17 12:00 2019-10-22 07:16
ZS/023/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Postępowanie PZP Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV 2019-10-10 12:00 2019-10-25 07:30
ZS/024/U/RB/JRP/19 Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Postępowanie PZP Budowa elektronicznej wagi samochodowej najazdowej 60Mg na terenie Oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej 2019-10-30 13:00 2019-11-15 07:01
ZS/021/U/RB/JRP/19 Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach Postępowanie PZP Zaprojektowanie oraz realizacja robót budowlanych związanych z modernizacją/przebudową Przepompowni Ścieków przy ul. Przechodniej w Skierniewicach 2019-10-23 13:00 2019-12-03 14:49
ZS/025/U/RB/JRP/19 Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej Postępowanie PZP Modernizacja stacji transformatorowej Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej 2019-11-05 13:00 2020-01-03 07:14
ZS/028/U/RB/JRP/19 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV Postępowanie PZP Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej - etap IV 2020-01-21 13:00 2020-02-14 07:33
ZS/002/U/RB/JRP/20 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w Skierniewicach Postępowanie PZP Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Trzcińskiej w Skierniewicach 2020-04-07 13:00 2020-05-20 08:50
ZS/004/U/RB/JRP/20 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV Postępowanie PZP Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Mokrej Prawej – etap IV 2020-04-16 13:00 2020-07-14 07:36
ZS/007/U/U/JRP/20 ,,Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK "WOD-KAN" sp. z o.o. w Mokrej Prawej" Postępowanie PZP ,,Budowa inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową w ZWiK "WOD-KAN" sp. z o.o. w Mokrej Prawej" 2020-09-15 13:00 2020-11-12 13:34

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa