Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Skierniewicach przy ulicy Waryńskiego 22/24

 • Numer postępowania ZS/007/U/RB/JRP/21
 • Typ postępowania Postępowanie unijne
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Ostrzeżenia

  Termin składania ofert został zmieniony.

  Uwagi

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-24 12:00 (Pozostało: Minął termin składania ofert )
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-08-24 12:15
  Publikacja w strefie publicznej:
  2021-07-06
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-11-17
  Podaj hasło do zaszyfrowania oferty. Uwaga! Zapamiętaj je. Hasło to będzie wymagane przy modyfikacji oferty oraz do jej podglądu.:
  Opis:
  Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny, korzystając z narzędzia ESPD. W przypadku wyboru tej opcji, Wykonawca nie musi załączać plików XML lub innych formatów. System automatycznie prześle wypełnione dane na Formularzu JEDZ do Platformy zakupowej Zamawiającego.
  Typ: *
  Załącznik: *

  Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania
  zamówień publicznych w całej UE.

  Dzięki ESPD oferenci nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w przetargach unijnych,
  co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.

  Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej. Kliknij w przycisk "Uzupełnij JEDZ"

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2021-07-06 10:50 -
  icon SWZ - SUW.doc 2021-07-06 10:50 0.67 MB
  icon Zał. do umowy - Procedura zgł. wad i usterek.docx 2021-07-06 10:50 0.81 MB
  icon Zał. nr 1.1 - OPZ.docx 2021-07-06 10:50 0.89 MB
  icon Zał. nr 1.2 - OPZ dokumentacja.doc 2021-07-06 10:50 0.24 MB
  icon Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.doc 2021-07-06 10:50 0.29 MB
  icon Zał. nr 2.1 - Wykaz cen.xlsx 2021-07-06 10:50 0.11 MB
  icon Zał. nr 3 - Wykaz robót budowlanych.doc 2021-07-06 10:50 0.24 MB
  icon Zał. nr 4 - Wykaz osób skierowanych.doc 2021-07-06 10:50 0.28 MB
  icon Zał. nr 5 - Wzór Umowy.docx 2021-07-06 10:50 0.34 MB
  icon Zał. nr 6 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.doc 2021-07-06 10:50 0.24 MB
  icon Zał. nr 7 - Ośw. o którym mowa w art. 117 ust. 4 wspólnie ubiegający się.doc 2021-07-06 10:50 0.24 MB
  icon Zał. nr 8 - Ośw. z art. 108 ust 1 pkt 5 grupa kapitałowa.doc 2021-07-06 10:50 0.24 MB
  icon Zał. nr 9 - Ośw. o aktualności informacji zawartych w JEDZ.doc 2021-07-06 10:50 0.24 MB
  icon 2021-OJS128-340749-pl.pdf 2021-07-06 10:50 0.18 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon ZMIANA SWZ - SUW.doc 2021-08-11 14:20 0.67 MB
  icon ZMIANA - Zał. nr 5 - Wzór Umowy.docx 2021-08-11 14:20 0.34 MB
  icon 1. PISMO - wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2021-07-16 11:42 0.41 MB
  icon Informacja z dnia 20.07.2021 r.pdf 2021-07-20 12:07 0.61 MB
  icon 2. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2021-07-26 09:54 0.62 MB
  icon 3. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2021-07-29 12:24 0.79 MB
  icon 4. Wyjaśnienia treści SWZ.pdf 2021-07-30 10:55 0.72 MB
  icon Wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ.pdf 2021-08-11 14:18 1.81 MB
  icon Audyt_SUW.zip 2021-08-11 14:20 104.56 MB
  icon Zmiana ogłoszenia 2021-OJS156-414557-pl.pdf 2021-08-13 09:02 0.07 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-10-26 12:00 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-08-24 12:41 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa